برای دیدن ویدیو به لینک ذیل مراجعه نماید:
http://www.radiofarda.com/media/video/f5-pashtun-woman-rock-climbing-in-pakistan/25254471.html

د خپراوی نیټه شنبه 1392/12/24    |لیکوال: عوزیر ستانکزی    |    | نظرات()