نوشته شده توسط صوفی شاه حامد جلالی   
www.sufham.com

سوفام عبارت از یک تشکیل از محصلین افغان میباشد، که با توجه به شرایط و اوضاع کنونی کشور و احساس ضرورت جدی به ایجاد تغییر در روش نشر علم و حفظ فرهنگ اصیل بمیان آمده است. سوفام با ایجاد یک پلتفرم برای تمامی محصلان و قشر جوان کشور میخواهد از این طریق یک فضای مشترک بین تمام اقشار روشنفکر و مؤثر افغانستان و اقشار جوان فراهم نماید. ایجاد این پلتفرم برای طبقه روشنفکر این زمینه را فراهم میسازد تا هر نوع طرح، نظر و پیشنهادی را که بخاطر بهبود اوضاع علمی و فرهنگی کشور در ذهن دارند، به سادگی در دسترس همگان قرار دهند. همچنان ایجاد یک فضای مشاورتی در مورد موضوعات انجنیری مانند بازبینی، اصلاح و اتخاذ یک ستندرد ملی، رعایت نمودن رویکرد های جدید در انجنیری، ارایه مواد آموزشی با کیفیت، ایجاد راه های تقویت ظرفیت کادر های علمی و موارد مشابه زمینه بحث و ایجاد راه حل ها را ایجاد میکند. سوفام میخواهد تا فرهنگ کار مشترک و مشاوره را در بین محصلین روشنفکر ترویج دهد. ایجاد وحدت و نزدیکی از جنبه های مختلف در بین جوانان افغان از انگیزه های است که سبب بوجود آمدن سوفام گردیده است. سوفام میخواهد با نهادینه ساختن نقش جوانان در عرصه های مختلف حیات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و موارد مشابه آنها را به یک کتله واحد و قدرتمند تبدیل نماید. همچنان با روشن ساختن اذهان جوانان و توضیح رسالت آنها بخاطر سهم گیری فعال شان در قضایای مختلف مربوط به کشور میخواهد آنها را از یک قشر منفعل به یک طبقه واحد و فعال تبدیل کند. در حال حاضر فعالیت های سوفام از طرف اعضای آن بصورت مستقل انجام یافته که هیچ نوع وابستگی سیاسی-اقتصادی به کدام سازمان، تشکیل، دولت در داخل یا خارج کشور ندارد. هیچ نوع قید و بندی را از طرف هیچ مرجعی نمیپذیرد. به تمامی قوانین نافذه کشور احترام داشته و در راه تطبیق آن سعی میورزد. از دولت قانونی خود حمایت نموده و برخورد آن در قضایا مطابق شأن طبقه روشنفکر میباشد. مکتب فکری آن اسلام است.

دیدگاه

سوفام در موارد زیر دیدگاه خود را اعلان میدارد:

·          احیای هویت اسلامی در سطح جامعه؛

·          نشر علم برای همگان و حفظ فرهنگ اصیل افغانی؛

·          زنده نگهداشتن تاریخ افغانستان؛

·          تقویت ظرفیت های جوانان بخصوص طبقه محصل؛

·          ارایه خدمات با کیفیت علمی و فرهنگی؛

·          تأکید خاص روی معیاری شدن تمامی عرصه های انجنیری در کشور؛

·          ایجاد وحدت همگانی بین محصلین و ایجاد قدرت برای آنها؛

·          ایجاد یک مرکز اطلاعاتی برای استفاده همگانی.

ماموریت

سوفام تمامی امورات خود را بشکل قانونی آن قسمی اجرا مینماید که به تقویت منافع ملی بیانجامد. میتوان روش کلی امورات خود را بصورت زیر بیان کرد:

·          تمامی صلاحیت ها و مسئوولیت ها بدوش اعضای خود سوفام میباشد؛

·          تمامی برنامه ریزی ها بخاطر پروژه های مختلف سوفام از طرف اعضای آن طرح میگردد؛

·          سوفام میتواند بعضی برنامه های خود را در همکاری با سایر سازمان های همکار، پیگیری نماید؛

·          تمامی تلاش سوفام بخاطر تقویت ظرفیت محصلان روشنفکر میباشد؛

·          محتویات ارایه شده توسط سوفام از طریق وبسایت آن نشر میگردد؛

·          تمامی محتویات ارایه شده بصورت مجانی برای استفاده همگانی میباشد؛

·          خدمات سوفام متوجه کدام هدف مشخص نبوده و همگانی میباشد؛

·          سوفام از طریق نشر آثار نوشتاری محصلین و جوانان، آنها را تشویق میکند.

و نیز اطلاعات بیشتر در مورد سوفام را میتوانید از اسناد رسمی آن که برنامه های آنرا تشریح میکند دریابید. برای اینکار میتوانید مرامنامه و کارنامه سوفام را از وبسایت ما، مطالعه فرمایید. همچنان میتوانید لیست و سوانح اعضای کلیدی سوفام را ازینجا دریابید. برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. ما همه با هم میخواهیم تا برای یک افغانستان شگوفا کار کنیم. اینبار باید جوانان روشنفکر این رسالت را انجام دهند. قدرت را بگیرند و صدای خود را تا بلندی ها برسانند.

د خپراوی نیټه جمعه 1389/07/9    |لیکوال: عوزیر ستانکزی    |    | نظرات()