مینه صابر       

 پیغله پښتنه یم په غیرت کې میړنۍ یمه
لور د احمد شاه او کشره خور د ملالۍ یمه
ما په هر میدان تل د خپل حق نارې وهلې دی
ځکه هر ځای یاده زه ناهید او درخانۍ یمه
زه به یې رڼا کړم خورې تا ته دا تیاره خونې
زه لویه دښمنه ستا ددغې بد مرغۍ یمه
نه پریږدم هغه چې تا ته ګورې تل په بد نظر
مورې زه طوطی نه ستا دکور یوه مرغۍ یمه
ستا دهرې اوښکې انتقام به په خپل لاس اخلم
زه ستا دې غمو ته یو ښه زیری دخوښۍ یمه
زه به دی له وچو شونډو واخلم دا دغم ساندې
ستا د کور په وره کې یوه سندره د خو ښۍ یمه
ستا د کور تیاره آسمان به زه کړمه رو ښانه بیا
وګوره ولاړه ستا د کور پر سر سپوږمۍ یمه
نن مې دی ګټلی د قلم په زور همدا مډال
پلاره ستا په کور لویه ستا لور زه یوسفزی یمه
(مینه)دی بریاوې له دربار د پاک الله(ج) غواړی
ستا په بریا خوښه یوه پردیسه توتکۍ یمه

د خپراوی نیټه جمعه 1390/01/26    |لیکوال: عوزیر ستانکزی    |    | نظرات()