محمدیوسف خدمتګار       

اې مهربانی کړیدلی مورې
ډیرو غمونو زورولی موری
ستا په شدو باندی قسم یادوم
هسی د ټولو میندو غم یادوم
ستا زحمتونه هیرولی نه شم
د زړه زخمونه پټولی نه شم 
ستا د قدم خاوری رانجه دی زما
د دی وطن خاوری لیمه دی زما
ستا به ارمان سر کړم په سترګو باندی
رانجه به پوری کړم په غبرګو باندی
د وطن میندو زوریدلو میندو
د بیلتون اور کی سوزیدلو خویندو
تا سی بی سیوری بی پړونی مه شی
د بی فایدی اور اور لړونی مه شی
 
د سترولس بچیانو یو شی سره 
د ګران هیواد د ابادۍ لپاره
د بوډۍ مور د خوشحالۍ لپاره
نو موری موری په ماګرانی موری
اوښکی توئی نکړی مهربانی موری
ستا لا بچی د لوی وطن ژوندی دی
اې د وطن ځوانانو یو شی سره
چې سوله نه منی له مونږ پردی دی
نور مونږه جنګ او دوښمنی نه غواړو
بیرغ د سولی تل اوچت غواړو
انسان ته ژوند د شرافت غواړو
مونږه یو کیږو د ژوندون لپاره
د اتفاق ملی ټړون له پاره
داد وطن د هر بچی ارمان دی
څوک چی له پلار او مور پیدا افغان دی

د خپراوی نیټه جمعه 1390/02/2    |لیکوال: عوزیر ستانکزی    |    | نظرات()